公告112學年度春季班外國學生專班(一般專班) 錄取名單 Công bố danh sách học sinh trúng tuyển hệ chuyên ban quốc tế khóa mùa xuân năm học 112

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ

CÔNG BỐ

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
HỆ CHUYÊN BAN QUỐC TẾ KHÓA MÙA XUÂN 02/2024


Trường Đại học KHKT Tỉnh Ngô công bố danh sách học sinh trúng tuyển ngành Thương mại quốc tế khóa mùa xuân 02/2024 .


***Danh sách trúng tuyển đính kèm ở trang kế.

Lưu ý:
► Học sinh đã thi đậu TOCFL phải scan bổ sung bằng và bảng điểm trước ngày 31/01/2024.
►Đối với học sinh vẫn chưa thi TOCFL thì sau khi thi ngày 14/01/2024 phải lập tức báo kết quả thi về cho nhà trường. Nếu như học sinh không thi được TOCFL A2 theo quy định thì sẽ bị loại khỏi danh sách chính thức.
Đại học KHKT Tỉnh Ngô, ngày 08 tháng 01 năm 2024

相關檔案
BACK TO TOP